Tłumacz język ukraiński | Świdnica

Język ukraiński

wpis w: Tłumaczenia | 0

Tłumaczenia pisemne z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński – Świdnica.

 Zapewniam terminowość, poufność, spójność terminologiczną, profesjonalizm oraz konkurencyjne ceny na tłumaczenia.

Wykonuję między innymi:

Dokumenty dla osób prywatnych — tłumaczę na język ukraiński i polski dokumenty dla osób prywatnych: akty urodzenia, akty ślubu, prawa jazdy, akty zgonu, karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa.
Tłumaczenia biznesowe  oferuję profesjonalne i rzetelne tłumaczenia wszelkich dokumentów, wykorzystywanych w działalności gospodarczej (akty założycielskie spółek, statuty, wyciągi z rejestrów handlowych, pełnomocnictwa, protokoły zgromadzenia akcjonariuszy, informacje o warunkach przetargu, faktury, umowy, zaświadczenia). Gwarantuję wykonanie przekładu z zachowaniem słownictwa zgodnego ze standardami dokumentów biznesowych.
Tłumaczenia marketingowe — pomagam w przygotowywaniu ukraińskojęzycznych wersji witryn internetowych, materiałów marketingowych, reklam, sloganów reklamowych. Dzięki temu klienci mogą oddziaływać na bardzo zróżnicowane grupy odbiorców, zachowując przy tym spójność i zamierzone znaczenie przekazu.
Tłumaczenia techniczne — oferuję tłumaczenia na ukraiński i polski tekstów z zakresu techniki. Przykłady wykonywanych tłumaczeń technicznych na język ukraiński: katalogi produktów, instrukcje obsługi, książki serwisowe, instrukcje montażu, Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ), instrukcje serwisowe, Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), specyfikacje produktu, certyfikaty, karty charakterystyk (MSDS), katalogi części/produktów.
Tłumaczenie stron internetowych na język ukraiński. Dla firm, współpracujących lub chcących współpracować z partnerami z Europy Wschodniej, bardzo ważne jest posiadanie strony w języku ukraińskim. Strona internetowa jest międzynarodową wizytówką firmy i musi reprezentować jak najwyższy poziom. Treść strony internetowej dostosowana jest do kontekstu kulturowego Ukrainy i terminologii właściwej dla branży, w której działa Państwa firma.