Tłumacz język rosyjski | Świdnica

Tłumacz języka rosyjskiego

wpis w: Tłumacz | 0
Tłumacz języka rosyjskiego
Średnia ocena 4.8 (95%) z 4 głosów

Tłumacz języka rosyjskiego w Świdnicy

Tłumaczenie pisemne z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie – z polskiego na język rosyjski.

Jako tłumacz języka rosyjskiego w Świdnicy oferuję tłumaczenia dokumentów z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie.
Przykłady dokumentów podlegających tłumaczeniu:

  • akty zgonu,
  • akty ślubu,
  • akty notarialne,
  • uprawnienia i umowy,
  • akty urodzenia,
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • dyplomy i świadectwa szkolne,
  • dokumenty samochodowe.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.