Cennik język rosyjski | Świdnica

Cennik tłumaczeń j.rosyjski

wpis w: Tłumaczenia | 0

Język rosyjski – tłumaczenia nieprzysięgłe

Tłumacz języka rosyjskiego Świdnica

Tłumaczenie pisemne na język polski 30,00 zł
Окончательная цена может отличаться от представленной ниже, если в документе есть дополнительные штампы или официальные отметки. Точная оценка стоимости перевода только после прочтения документа. Является она обязательной и не изменяется после перевода.
Указанные цены приведены в информационных целях и не являются предложением по смыслу гражданского законодательства.
Tłumaczenie pisemne na język rosyjski 35,00 zł
Ostateczna cena może się różnić od przedstawionej poniżej, jeśli na dokumencie znajdują się dodatkowe pieczęci lub urzędowe dopiski. Dokładnej wyceny dokonuję po zapoznaniu się z dokumentem. Podana wycena tłumaczenia jest wiążąca i nie ulega zmianie po dokonaniu tłumaczenia.
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Strona obliczeniowa dla tłumaczeń nieprzysięgłych to 1800 znaków.

Dodatkowe informacje

  • Tłumaczenia specjalistyczne od +30%.
  • Tłumaczenia wąskospecjalistyczne od +50%.
  • Tłumaczenia ekspresowe +50%.
  • Dodatkowa korekta native speakera tekstów w językach obcych + 50%.

Forma rozliczenia – umowa zlecenie lub umowa o dzieło

* Ceny podane w kwotach netto (podatek Vat na usługi translatorskie wynosi 23%).