Cennik język ukraiński | Świdnica

Cennik tłumaczeń j.ukraiński

wpis w: Tłumaczenia | 0

Język ukraiński – tłumaczenia nieprzysięgłe

Tłumacz języka ukraińskiego Świdnica

Tłumaczenie pisemne na język polski 45,00 zł
Кінцева ціна може відрізнятися від нижче представленої, якщо на документі додаткові штампи або дописки. Точну ціну за переклад надаю, після ознайомлення з документом. Вказана мною ціна за переклад є остаточною та не міняється після здійснення перекладу.
УЦінник не становить торговельної пропозиції у розумінні Цивільного кодексу РП.
Tłumaczenie pisemne na język ukraiński 55,00 zł
Ostateczna cena może się różnić od przedstawionej poniżej, jeśli na dokumencie znajdują się dodatkowe pieczęci lub urzędowe dopiski. Dokładnej wyceny dokonuję po zapoznaniu się z dokumentem. Podana wycena tłumaczenia jest wiążąca i nie ulega zmianie po dokonaniu tłumaczenia.
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Strona obliczeniowa dla tłumaczeń nieprzysięgłych to 1800 znaków.

Dodatkowe informacje

  • Tłumaczenia specjalistyczne od +30%.
  • Tłumaczenia wąskospecjalistyczne od +50%.
  • Tłumaczenia ekspresowe +50%.
  • Dodatkowa korekta native speakera tekstów w językach obcych + 50%.

Forma rozliczenia – umowa zlecenie lub umowa o dzieło

* Ceny podane w kwotach netto (podatek Vat na usługi translatorskie wynosi 23%).