Tłumacz język rosyjski | Świdnica

Język rosyjski

wpis w: Tłumaczenia | 0

Tłumaczenia pisemne z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski – Świdnica.

Tłumaczenia dokumentów dla osób prywatnych
Tłumaczenie na język rosyjski i polski dokumentów dla osób prywatnych: akty urodzenia, akty ślubu, prawa jazdy, akty zgonu, karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa.
Tłumaczenie stron internetowych na język rosyjski
Dla firm, współpracujących lub chcących współpracować z partnerami z Europy Wschodniej, bardzo ważne jest posiadanie strony w języku rosyjskim. Strona internetowa jest międzynarodową wizytówką firmy i musi reprezentować jak najwyższy poziom. Treść strony internetowej dostosowana jest do kontekstu kulturowego Rosji i terminologii właściwej dla branży, w której działa Państwa firma.
Tłumaczenia biznesowe
Tłumaczenia dokumentów wykorzystywanych w działalności gospodarczej (akty założycielskie spółek, statuty, wyciągi z rejestrów handlowych, pełnomocnictwa, protokoły zgromadzenia akcjonariuszy, informacje o warunkach przetargu, faktury, umowy, zaświadczenia). Gwarantuję wykonanie przekładu z zachowaniem słownictwa zgodnego ze standardami dokumentów biznesowych.
Tłumaczenia marketingowe
Przygotowani rosyjskojęzycznych wersji witryn internetowych, materiałów marketingowych, reklam, sloganów reklamowych. Dzięki temu klienci mogą oddziaływać na bardzo zróżnicowane grupy odbiorców, zachowując przy tym spójność i zamierzone znaczenie przekazu.
Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia na język rosyjski i polski tekstów z zakresu techniki. Przykłady wykonywanych tłumaczeń technicznych na język rosyjski: katalogi produktów, instrukcje obsługi, książki serwisowe, instrukcje montażu, Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ), instrukcje serwisowe, Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), specyfikacje produktu, certyfikaty, karty charakterystyk (MSDS), katalogi części/produktów.