Tłumacz język ukraiński | Świdnica

Język ukraiński

wpis w: Tłumaczenia | 0

Tłumaczenia pisemne z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński – Świdnica.

 

Tłumaczenia dokumentów dla osób prywatnych
Tłumaczenie na język ukraiński i polski dokumentów dla osób prywatnych: akty urodzenia, akty ślubu, prawa jazdy, akty zgonu, karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa.
Tłumaczenie stron internetowych na język ukraiński
Dla firm, współpracujących lub chcących współpracować z partnerami z Europy Wschodniej, bardzo ważne jest posiadanie strony w języku ukraińskim. Strona internetowa jest międzynarodową wizytówką firmy i musi reprezentować jak najwyższy poziom. Treść strony internetowej dostosowana jest do kontekstu kulturowego Ukrainy i terminologii właściwej dla branży, w której działa Państwa firma.
Tłumaczenia biznesowe
Tłumaczenia dokumentów wykorzystywanych w działalności gospodarczej (akty założycielskie spółek, statuty, wyciągi z rejestrów handlowych, pełnomocnictwa, protokoły zgromadzenia akcjonariuszy, informacje o warunkach przetargu, faktury, umowy, zaświadczenia). Gwarantuję wykonanie przekładu z zachowaniem słownictwa zgodnego ze standardami dokumentów biznesowych.
Tłumaczenia marketingowe
Przygotowani ukraińskojęzycznych wersji witryn internetowych, materiałów marketingowych, reklam, sloganów reklamowych. Dzięki temu klienci mogą oddziaływać na bardzo zróżnicowane grupy odbiorców, zachowując przy tym spójność i zamierzone znaczenie przekazu.
Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia na ukraiński i polski tekstów z zakresu techniki. Przykłady wykonywanych tłumaczeń technicznych na język ukraiński: katalogi produktów, instrukcje obsługi, książki serwisowe, instrukcje montażu, Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ), instrukcje serwisowe, Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), specyfikacje produktu, certyfikaty, karty charakterystyk (MSDS), katalogi części/produktów.